Top image

Původní tipy a triky

Toto jsou překlady tipů a triků z originálního manuálu. Jsou platné napříč všemi doposud vydanými verzemi.

Tip #1: Poplatky za dopravu

Použitím rychlejších vozidel dosáhnete vyšších poplatků.

Tip #2: Turistické cíle

Radnice a památníky přitahují více cestujících, než většina ostatních budov

Tip #3: Doprava zboží vs. přeprava cestujících

Přeprava zboží ze začátku hry vydělává mnohem víc než přeprava cestujících. Nejprve postavte dopravní síť. Výdělek z dopravy zboží použijte na výstavbu osobní dopravní sítě. Čím více cílů máte připojeno do Vaší dopravní sítě, tím více cestujících jí bude využívat. Spojení dvou měst bez autobusové dopravy není pro cestující atraktivní kvůli nedostatku cílů. Kombinovaná přeprava: použijte vlaky nebo trajekty na dlouhé tratě a autobusy použijte k posbírání lidí po městech a jejich dopravě k vlakovým stanicím či dokům. Mějte stále na mysli, že cestující mají své cíle. Aby dorazili ke svému cíli mohou cestující přestupovat z jednoho druhu dopravy na jiný. Pokud Vaše přepravní síť nenabízí dopravu cestujících k jejich cílům v dostatečné kvalitě, nebudou ji cestující využívat.

Tip #4: Turisté

Poměrně velké procento z cestujících jsou turisté, kteří navštěvují turistické atrakce. Pokud do Vaší dopravní sítě zapojíte co nejvíce turistických atrakcí (kostely, hrady, stadiony ...), získáte více cestujících.

Tip #5: Pracující lid

Při přepravě cestujících nezapomeňte na dělníky, kteří každý všední den cestují do zaměstnání a zpět.

Tip #6: Spolupráce s AI (počítačový soupeř)

S AI můžete i spolupracovat. Pokud AI bude do slévárny vozit uhlí, Vy můžete přivážet železnou rudu a odvážet ocel. Pokud však postavíte služby slévárně jako první, AI již další služby přistavovat nebude a veškeré služby budou na Vás. Můžete se bezpečně spolehnout na poskytování služeb uhlí, které vydrží velmi dlouho a jsou pro Vás dlouholetými příjmy.

Tip #7: Příjmy z přepravy

Ocel je většinou velice ziskové zboží pro dopravu, protože dává velice dobrý příjem na přepravenou tunu a vy jí můžete dopravovat hodně najednou. Nafta má tendenci být zezačátku nejlepší, ale poté je na úrovni uhlí a železné rudy. Sledujte AI hráče. Ti si nejprve důkladně propočítají příjmy z přepravy a teprve poté stavějí. Sledujte je :o)

Naopak z přepravy cestujících a pošty je absolutně nejvyšší příjem, protože můžete vozit i více jak 100 cestujících v jednom vagónu, ale je velice obtížné přitahovat hodně cestujících, hlavně na začátku hry.

Tip #8: Výstavba dopravního systému

Pokud se rozhodnete přepravovat cestující, musíte propojit několik míst vaší dopravní sítí. Čím více míst nabídnete, tím více cestujících bude chtít Vašich služeb využít.

Tip #9: Univerzální stanice

Propojením několika typů stanic (přístav, autobusová zastávka, železniční stanice) vytvoříte univerzální stanici. Stanice můžete spojovat a rozšiřovat podle Vašeho uvážení stavbou nových stanic na sousedních čtvercích. Můžete propojit autobusovou zastávku s přístavem tím, že konec silnice postavíte na sousední čtverec budoucího doku. Postavte zde zastávku. Nyní postavte dok tak, že kliknete na čtverec, který sousedí se zastávkou. Nyní máte zastávku obsahující autobusovou zastávku a dok. Obdobně se staví stanice z autobusové zastávky a železniční stanice, nebo z železniční stanice a doku.

Cestující (a zboží) využívá propojených stanic k přesunu z jednoho typu dopravy na jiný, aby snadněji dorazili k cíli.

Tip #10: Třídění zboží

Vozidla pro přepravu zboží, umějí přepravovat jakékoliv zboží z té kategorie, ze které je zboží pro kterou jsou vozidla prvotně uzpůsobena. Např.: vagóny pro přepravu sypkého zboží mohou přepravovat železnou rudu stejně dobře jako uhlí. Tato vlastnost umožňuje přepravovat v jednom vlaku i několik druhů zboží, např.: uhlí a železnou rudu do slévárny.

Zboží je rozděleno do kategorií jako: sypké hmoty, kusové zboží a speciální zboží. Speciální zboží vyžaduje pro svou přepravu speciální vozidla.

Svědomí, to je ten tichý hlásek, který našeptává, že se někdo dívá.

Firefox - Web pod kontrolou! České diskuzní fórum na SIMUTRANS.com Web rebuild process Valid HTML 4.01 Transitional [Valid RSS]